- kyrkogårdar -

Kyrkogården är en av våra viktigaste gemensamma utemiljöer. Att ta fram en tydlig och långsiktig plan är centralt i förvaltning av en kyrkogård.  Med 17 års erfarenhet och en bred kompetens hjälper företaget kyrkoförsamlingar att upprätta vård- och underhållsplaner (VU-plan), samt skapar intressanta lösningar för kyrkogårdens olika delar såsom minneslundar, askgravlundar, parkeringar och samlingsytor. I arbetet med att forma och utveckla morgondagens kyrkogårdar förenas expertis inom landskapsarkitektur, kultur, miljö, historia och botanik. Den yttersta kompetensen säkerställs genom arbete i ett brett nätverk bestående av landskapsarkitekt, arkitekt, biolog, byggnadsingenjör, antikvarie och bygg- och anläggningsföretag. 

Vård- och underhållsplaner (VU-plan):

Sedan några år är det lagstadgat att alla kyrkoförsamlingar i Svenska kyrkan ska ta fram en vård- och underhållsplan för kyrkogården (utöver kyrkobyggnaden). VU-planen lägger grunden för den långsiktiga planeringen  av kyrkogården och underlättar i det dagliga arbetet med kyrkogården. VU-planen används dessutom vid olika tillståndsansökningar hos Länsstyrelsen och stiftet. Vid framtagning av VU-planer läggs extra stor vikt vid att dokumentet ska bli användarvänligt och överblickbart. En VU-plan tas fram i nära samarbete med församlingen, Länsstyrelsen och stiftet. Kostnad för att ta fram en VU-plan täcks av begravningsavgiften. En VU-plan ska efter den har tagits framförsta gången uppdateras var 10:e år. 

Projektering av kyrkogårdens olika delar:

Anna Carolina Shine Landskapsarkitekt tar även fram ritningar och förfrågningsunderlag för minneslundar, askgravlundar, gravkvarter, parkeringsytor och samlingsytor. Fokus läggs på att skapa lösningar som lyfter fram den befintliga kyrkogården visuellt och som främjar god ekonomi, funktion och miljö. Varje kyrkogård är unik och det är därför viktigt att skräddarsydda lösningar tas fram, som beaktar kyrkogårdens dåtid, nutid och framtid. Vid de flesta ombyggnationer av en kyrkogård krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Anna Carolina Shine Landskapsarkitekt hjälper er genom hela tillståndsprocessen och byggnationsfasen, från idé till färdigt projekt. 

Trädvårdsplaner:

En trädvårdsplan ingår alltid i våra VU-planer, men tas även fram som ett separat dokument om man redan har en VU-plan. 

Här följer ett  urval av företagets kyrkogårdsprojekt :

Örkelljunga kyrka:

Framtagning av VU-plan för kyrkogård

Projekteringsförslag ny askgravlund och urnlund

Projektering för tillgänglighetsanpassning av kyrkogård

Rya kyrka:

Framtagning av VU-plan för kyrkogård

Projektering av ny askgravlund

Skånes Fagerhults kyrka:

Framtagning av VU-plan för kyrkogård

Sankta Maria kyrka, Åhus:

Framtagning av VU-plan för kyrkogård

Åhus Nya Begravningsplats:

Framtagning av VU-plan för begravningsplats

Utvecklingsplan för begravningsplatsens vegetation

Västra Vrams kyrka:

Projektering av ny askgravplats

Markaryds kyrka:

Utvecklingsplan för kyrkogårdens gångvägar, vegetation, belysning, krukor och möbler

Hjärnarps kyrka:

Framtagning av VU-plan för kyrkogård

Tåstarps kyrka:

Framtagning av VU-plan för kyrkogård

Projektering och projektledning av ombyggnation av kyrkogårdsdel byggd 1936

Projektering av ny askgravlund och lapedarium

Västra Broby kyrkogård:

Framtagning av VU-plan för kyrkogård

Västra Karups kyrkogård:

Framtagning av VU-plan för kyrkogård

Hovs kyrkogård:

Framtagning av VU-plan för kyrkogård

© all rights reserved  Anna Carolina shine  Landskapsarkitekt

Telefon: 0730 - 78 26 31